چهارشنبه ١٣٩٧/٨/٣٠    EN

  دکتر عباس پرداختی  
 
درجه علمی : دکترای فارماسیوتیکس
 
مرتبه علمی :استاد
 
شماره تماس :  32263855

 
پست الکترونیک :  abpardakhty@kmu.ac.ir کمیته اخلاق