۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ دي

 

 دکترعباس پرداختی

 درجه علمی:دکترای فارماسیوتیکس

مرتبه علمی :استاد

تلفــــــن:۳۲۲۶۳۸۵۵(۰۳۴)

فکس :۳۲۲۶۳۸۵۷(۰۳۴)

پست الکترونیـک          :abpardakhty@kmu.ac.ir

                                                vcr@kmu.ac.ir
 
                                             Curriculum Vitae